අන්තර්ජාලය හරහා කිසිම මහන්සියක් නැතිව මුදල් හොයන ක්‍රමයක් | E – Money Ep 01

අන්තර්ජාල මුදල් කියන්නේ ගොඩක් ජනප්‍රිය මාතෘකාවක්. ඒ උනාට අන්තර්ජාලය හරහා නිකන් ඉදල මුදල් හොයන්න අමාරුයි. ගොඩක් ය හිතන් ඉන්නේ අන්තර්ජාලයෙන් ක්ෂණික මුදල් හොයන්න පුළුවන් කියල. ඒ උනාට එක ඇත්ත නෙවෙයි. එකට ඔයාගේ කාලය වගේම ශ්‍රමය වැය කරන්න ඕන.  ඒ  කොහොම උනත් ඉතාම ලේසියෙන් cash back විදියට මුදල් හොයන්න ක්‍රම අන්තර්ජාලයේ Read more…