දෙවෙනි Give Away එකේ ජයග්‍රාහකයෝ | Exchangeme.lk | ChocoPouch | Ceylon Life

Exchangeme.lk කියන්නේ ලංකාවේ හොදම ශක්තිමත්ම බැග් ඔයාලගේ ගෙදරටම ඉතාම අඩු මුදලකට ගෙනත් දෙන සමාගමක්. විටින් විට එයාලා තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ට නොමිලේ දිනුම් ඇදීම මගින් විවිධ තෑගි ප්‍රධානය කරනවා. https://youtu.be/WsLSbGX7TnMhttps://www.youtube.com/watch?v=i7lIRX0v_b8&t=32shttps://www.youtube.com/watch?v=lew5xzjPK0w&t=67s Exchangeme.lk වලින් විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට තෑගි දිනන්න පුළුවන් Seacium Shoes වගේම Choco Pouch වෙතිනුත් ඔයාලට තෑගි දිනන්න පුළුවන්. https://www.youtube.com/watch?v=cYh1puRRUUI&t=267shttps://www.youtube.com/watch?v=tabqqVcvgC0&t=77s