ඇමරිකාවේ A/C එක off වෙන් නැති හෝටලේ | Ceylon Life

ඇමරිකාවේ A/C එක off වෙන් නැති හෝටලේ | Ceylon Life මේ කතාව වීඩියෝ එකේ කියන්න බැරි උන කැල්ලක්. මේ හොටෙල් එක ඇතුලට එනකොටම රූම් එක පට්ට සීතලයි. A/C එක හොදටම වැඩි කරලා. මන් කොහොමත් ගොඩක් සීතලට කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මම A/C off කරලා heat on කලා. මේ hotel එක Read more…