ඇමරිකාවේ A/C එක off වෙන් නැති හෝටලේ | Ceylon Life

Published by ceylonlife on

ඇමරිකාවේ A/C එක off වෙන් නැති හෝටලේ | Ceylon Life

මේ කතාව වීඩියෝ එකේ කියන්න බැරි උන කැල්ලක්. මේ හොටෙල් එක ඇතුලට එනකොටම රූම් එක පට්ට සීතලයි. A/C එක හොදටම වැඩි කරලා. මන් කොහොමත් ගොඩක් සීතලට කැමති කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් මම A/C off කරලා heat on කලා. මේ hotel එක කොහොමහරි ටිකක් පරණ එකක්. Heating සිස්ටම් එකත් හෙන පරණ technology එකක්. විනාඩියක් වත් ගියේ නැ රූම් එකේ fire alarm එක on වුණා. Heater එකෙන් පොඩි පිච්චෙන වගේ සුවදකුත් ආවා. මට හිතෙන්නේ heater එක කාලෙකින් use කරලා නැහැ. එකේ තියෙන්නේ ඇත්තේ coil එකක්. ඉතින් දුවිලි හරි ඔය මොකෙක් හරි පොඩි සතෙක් වත් රෝස් වෙන්න ඇති. මන් ටක්ගලා heater එක off කරලා A/C on කරා. ඒ කරලා Receptionist කිව මට A/C off කරලා දෙන්න කියල. එයා ඇවිත් බලද්දී A/C එක අගේට off වෙනවා. මෙන්න ටික වෙලාවකින් off කරලා තිබ්බ එක ආයම on. 

කතාවේ ඉතුරු ටික වීඩියෝ එකෙන් බලන්න.

#CeylonLife #ceylon_life #Ceylonlife #ceylonlife #CeylonLifeOfficial #CeylonLifeyoutube #ceylonlifeEducation