සාමාන්‍ය පෙලින් පස්සේ මොකද කරන්නේ? | ED23 | Ceylon Life

Published by ceylonlife on

සාමාන්‍ය පෙළ ඉවර වෙලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න නංගිලා මල්ලිලාට එයාලට තියන ලොකුම ප්‍රශ්නෙකට උත්තර හොයාගන්න ලේසි Ceylon Life Education වෙතින් අද මම අරගෙන ආවා. 

A/L කරනවද? Private degree එකක් කරනවද? මේක අද සමාජයේ ගොඩක් කතාබහට ලක්වෙන මාතෘකාවක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඒ ගැන කතා කරමු.

What should I do after O/L???? This is a burning question in modern Sri Lankan society. So lets try to clarify what should be the best option considering current situation in Sri Lanka. This video is brought you by Ceylon Life Education.

#CeylonLife #ceylonlife


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *