කැනඩා පුරවැසිබාවය කිසිදු ඒජන්සියක ආධාරයක් නොමැතිව නොමිලේ අපිම හදාගමු | Canada Visa

Published by ceylonlife on

කැනඩාවේ ස්ථිර පදිංචිය හදාගන්න එක ගැන ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රශ්න තියනවනේ. ඒජන්සියක් හරහා යන්න ගියාම හොද ඒජන්සියක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම තමා එයාලට ලක්ෂ ගානක් ගෙවන්න ඕන. එත් සමහර වෙලාවට ගොඩක් ඉන්නේ වංචා කාරයෝ ඔයාලගේ සල්ලි ටික කඩා වඩා ගන්න තමා බලන් ඉන්නේ. මේකට හේතුව ගොඩක් අපේ මිනිස්සුන්ගේ තියන නොදැනුවත් කම. ඉතින් එකට උදව්වක් විදියට තමා මම මේ වීඩියෝ මාලාව අරන් එන්නේ.


2 Comments

Manoj dasanayaka · 19th January 2020 at 8:40 am

Need information

    ceylonlife · 19th January 2020 at 11:40 pm

    Please watch all the videos above. If you have more questions please send them through Instagram.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *