දෙවෙනි Give Away එකේ ජයග්‍රාහකයෝ | Exchangeme.lk | ChocoPouch | Ceylon Life

Published by ceylonlife on

Exchangeme.lk කියන්නේ ලංකාවේ හොදම ශක්තිමත්ම බැග් ඔයාලගේ ගෙදරටම ඉතාම අඩු මුදලකට ගෙනත් දෙන සමාගමක්. විටින් විට එයාලා තමන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ට නොමිලේ දිනුම් ඇදීම මගින් විවිධ තෑගි ප්‍රධානය කරනවා.

Exchangeme.lk වලින් විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට තෑගි දිනන්න පුළුවන් Seacium Shoes වගේම Choco Pouch වෙතිනුත් ඔයාලට තෑගි දිනන්න පුළුවන්.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *